Kontakt: 021/300-51-65    E-mail: office@mikroel.rs   Web: www.mikroel.rs
Kontakt

Telefon: 021/300-51-65

E-mail:  office@mikroel.rs 
Web:    www.mikroel.rs

Design&copyright by: Mikroelektronika plus
IDENTIFIKACIJA
Mi vas identifikujemo !
Nudimo Vam:

Registracija radnog vremena i
kontrolu pristupa
TERMINAL ZA RAD SA BESKONTAKTNIM SMART KARTICAMA DataLogger

Terminal za rad sa beskontaktnim smart karticama Data Logger  detektuje Mifare standardne RFID kartice.  Uređaj koji, osim čitanja, omogućava i upisivanje podataka na kartice, razvijen je u potpunosti, od nivoa čipa, od strane istraživačkog tima preduzeća Institut Mihajlo Pupin. To garantuje da se ovaj veoma moćni terminal može i dodatno prilagoditi specifičnim potrebama korisnika.
ŠTAMPANJE ID KARTICA

Štampamo sve vrste ID kartica pomoću najsavremenijeg štampača, jednostarno i dvostrano.
Primena :

 • kontrola pristupa i prisutnosti
 • evidencija radnog vremena
 • zaduživanje alata i opreme
 • restoranske usluge
 • transport i logistika
 • ski-pass sistemi

Ključne karakteristike:

 • rad sa dve antene omogućava pouzdanu "anti-pass back" kontrolu ulaska/izlaska ili kontrolu dve prolazne tačke samo jednim uređajem, što sistem čini veoma ekonomičnim
 • beskontaktni rad omogućava da uređaj i antene budu fizički potpuno odvojene od korisnika (vandal-proof)
 • kriptovano pisanje i čitanje sadržaja kartica čini sistem visoko bezbednim
1. Softverske komponente sistema

1.1 Servis kontrole terminala
 • skuplja podatke o događajima sa terminala
 • ažurira terminale aktuelnim pristupnim profilima
 • vodi računa o sinhronizaciji sistemskog vremena


1.2 Servis procesiranja podataka
 •   procesira podatke o događajima skupljenim sa terminala
 •   popunjava bazu podataka procesiranim podacima
1.4 Aplikacija za monitorisanje prolaznh tačaka i rad sa posetiocima

 • monitorisanje u realnom vremenu: kad je zaposleni detektovan na terminalu odmah se prikazuju njegovi osnovni podaci, kao i fotografija iz baze podataka
 • kompletan sistem za rad sa posetiocima koji uključuje uvođenje korisnika u evidenciju, čuvanje podataka o posetama, generisanje izveštaja, automatsko očitavanje ličnih dokumenata, itd.

1.5 Tehnologija

 • Windows XP / 7 / 8/10
 • .NET Framework 3.5 ili noviji
 • MS SQL Server ili MySQL

Korisnički interfejs na srpskom  jeziku.
Tehničke karakteristike:

 • napajanje 85V~ do 240V~ ili akumulatorsko koje obezbeđuje do 72h autonomnog rada
 • LCD 2 × 16 karaktera, sa prosvetljavanjem
 • 3 digitalna ulaza
 • 2 digitalna izlaza 2.5A/50V (opciono sa releom 6A/250V), galvanski odvojena
 • komplet 2 × signalna dioda + buzzer kojim je opremljena svaka od antena
 • 512 kB flash memorije, sat realnog vremena
 • RS232/RS485/IP  interface
 • rad u proširenom temperaturnom opsegu (-20°C do +75°C)
 • univerzalni API koji omogućava transparentan rad sa terminalom iz bilo kog standardnog programskog okruženja pod Windows /XP/Win7/Win10/Win Server  kao i Unix/Linux operativnim sistemima
 • administrativni Windows program za postavljanje parametara i programiranje uređaja kao i za očitavanje tabele zapamćenih događaja sa njega


1.3 Administrativna / klijentska aplikacija

Topologija sistema: skup hijerarhijski povezanih lokacija.
Svaka lokacija može imati:

 • bilo koji broj kapija (ulazno-izlaznih tačaka) pokrivenih jednim ili više RFID terminalima
 • struktura kompanije: hijerarhijski sistem radnih jedinica sa zaposlenima koji im pripadaju
 • kompletna evidencija zaposlenih
 • mnoge vrste satnica (fiksne, klizne, ciklične, noćne smene, vikend smene…)
 • odsustva zaposlenih i kalendar praznika za zaposlene.
 • prava pristupa za jednog ili grupu zaposlenih
 • prisustvo na određenim lokacijama. Svi terminali u sistemu se ažuriraju odmah po promeni prava pristupa.
 • mnoge kategorije tipa rada kao što su regularni, privatna ili službena odsustva, praznici i odmori, zdravstvena odsustva, službeni put, neplaćeno odsustvo, …
 • sistem dozvola za izlazak
 • sistem preraspodele viška radnog vremena
 • evidencija operatora aplikacije koja uključuje složen sistem uloga i privilegija (po radnoj jedinici i dozvoljenim akcijama)
 • sistem izveštaja koji uključuje standardne i izveštaje prilagoene određenom korisniku, kao i generisanje ulaza u sistem za obračun plata konkretnog korisnika
 • snimci trenutaka registrovanja
 • integrisani video nadzor
 • modul za kompanijski restoran

Osnovne funkcije programa za registraciju radnog vremena MERV