Kontakt: 021/632-0-632 ;  021/632-0-005    E-mail:  office@mikroel.rs     Web: www.mikroel.rs
Kontakt

Telefon: 021/632-0-632 ;  
                021/632-0-005      

E-mail:  office@mikroel.rs 
Web:    www.mikroel.rs

Design&copyright by: Mikroelektronika plus
SISTEMI ZA GLASANJE
Glasajte  i testirajte se efikasno sa SunVote sistemom!
Audience Response System - ARS

SunVote - elementi sistema
KeyPad M52  
Remote 50R
Base station EA1000
Base Station EA2000T
Audience Response System - ARS

Sistemi za glasanje - sistemi za brzo testiranje znanja i mišljenja  u edukaciji, na seminarima,  konferencijama, promocijama, stručnim skupovima

Sistem za glasanje  ( u svetu usvojen izraz za ovakve sisteme  Audience Response System)  vam omogućuje da u power point prezentaciji  tokom predavanja, izlaganja ili promocije postavite pitanja i ponudite  više  odgovora po pitanju, a učesnici u vašem dogadaju odgovaraju koristeci bežicne keypad uređaje.  Rezultati glasanja se istovremeno prikazuju u power point prezentaciji u vidu različitih dijagrama, ili se arhiviraju za kasniji pregled, sabiranje rezultata , štampu rezulatata ili drugu obradu. Glasanje može biti javno ili tajno. Sistem unosi dinamiku u sve događaje i omogućuje vam da saznate šta velika grupa ljudi misli o neograničenom broju pojmova. Na primer, moguće je saznati šta 400 ljudi misli o Vašoj prezentaciji, predavanju ili proizvodu u roku od nekoliko minuta i  to odmah imati u tabeli. Na osnovu rezultata glasanja možete započeti diskusiju ili se dodatno fokusirati na određene delove prezentacije. Na ovaj način svi aktivno učestvuju u događaju a predavačima je omogućen "feedback". U edukaciji možete  testirati  "razumljivost"  Vašeg predavanja tako što ćete odmah po završetku predavanja ispitati   učesnike postavljajući im nekoliko test pitanja, a odgovore dobiti za koji minut u vidu grafikona.
Upotreba sistema ne zahteva složene tehničke pripreme. Sama pitanja se vrlo lako unose sa softwerom  koji dobijate uz sistem, i koji se integriše u Vašu power point prezentaciju. Sistem ima veoma široku primenu, a može se koristiti i za kongrese, konferencije, stručne skupove, seminare, u edukaciji bilo kog tipa, istraživanjima, kvizovima...
SunVote - elementi sistema

Case study: Udruženje medicinskih sestara Instituta Sremska Kamenica

Osnovna primena ovog sistema je interaktivna edukacija medicinskih sestara.
Svaka medicinska sestra mora godišnje da prisustvuje najmanje jednom seminaru u cilju osvežavanja znanja i praćenja svetskih trendova  u struci.  Za to dobijaju određene sertifikate. Sertifikati se dobijaju tako što se polažu testovi u sklopu tih seminara. Do nabavke sistema za glasanje testovi su se štampali za svakog učesnika, koji je olovkom zaokruživao ponuđene odgovore. Predavači su te testove pregledali i davali procenat tačnih odgovora, pa samim tim i uslov za dobijanje sertifikata.

Možete predpostaviti koliko je trajao postupak testiranja, kao i ocenjivanja testova.

Sistem za glasanje ili u ovom slucaju sistem za brzo testiranje omogućava da u sklopu power point prezentacije koja služi kao osnova za predavanje, predavač odmah testira učesnike tako što će postaviti pitanja i na njih ponuditi i do 10 odgovora. Učesnici imaju saki svoj bežični Keypad uređaj i odgovaraju na pitanja pritiskom na tater koji je numerički ili slovni. Za svako pitanje imaju određeno vreme odgovora koji definiše predavač. Predavač sa daljinskim kontrolnim uređajem ima potpunu kontrolu nad testiranjem u vidu zaustavljanja vremena radi dodatnih pitanja, kontrole broja glasača, verifikacije glasanja za svako pitanje, itd...

Sve se to završava u vremenu koji je predavač definisao za svako pitanje. Posle završetka testiranja sabiranje rezultata je gotovo za nekoliko sekundi. Izveštaji se dobijaju pojedinačno za svakog učesnika u npr. exel tabelama, i skupno u vidu grafikona sa procentom tačnih odgovora svih učesnika.

Uštede u vremenu predavača, štampanju testova i svega navedenog vrlo brzo vraća uložena sredstva u sistem.